Kotus - aineistopalvelu

Kaino - Kotuksen aineistopalvelu

Aineistopalvelu Kainossa on tarjolla muun muassa suomenkielisiä tekstejä 1500-luvulta 1900-luvun alkuun, suomalaisia sananparsia, tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheet, Karjalan kielen sanakirjan hakusanat ja saamen sanojen etymologinen tietokanta Álgu. Vapaasti tarjottavien sähköisten aineistojen ja luetteloiden määrää pyritään jatkuvasti lisäämään.

5.2.2015 Karjalan kielen verkkosanakirjaan arkistolippuja

Karjalan kielen verkkosanakirjan sana-artikkeleista a–f pääsee nyt selaamaan arkistoaineistosta digitoituja sanalippuja.

Sanakirjan osoite on http://kaino.kotus.fi/kks.

21.11.2014 Vanhan kirjasuomen sanakirja

Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS) siirtyy verkkoon kaikkien vapaasti käytettäväksi. Verkkosanakirjasta julkaistaan nyt aakkosväli ma–mööpeli. Jatkossa sanakirja täydentyy vuosittain niin, että uuden sisällön rinnalla verkossa julkaistaan myös painettuna ilmestyneet osat, jotka kattavat aakkosvälin a–kööpeli. Toimitustyötä on mukana rahoittamassa Koneen Säätiö.

Sanakirjan osoite on http://kaino.kotus.fi/vks.

6.11.2014 Ordbok över Finlands svenska folkmål

På svenska dagen den 6 november publiceras artiklar inom avsnittet A–K av Ordbok över Finlands svenska folkmål på nätet. Då blir över 51 000 artiklar i den finlandssvenska dialektordboken fritt tillgängliga. En nyhet är att uppslagsorden är länkade sinsemellan.

Nätordboken finns på adressen http://kaino.kotus.fi/fo.

Kainon käyttö

Kainossa on erilaisia aineistoja, ja käyttöliittymät poikkeavat toisistaan myös selainvaatimusten osalta. Kunkin aineiston ohjesivuissa kerrotaan, mitä niiden käyttö vaatii selaimelta.

Aineistojen merkistönä on käytetty Unicodea. Voidaksesi nähdä kaikki erikoismerkit oikein käytössäsi pitää olla fontti, joka sisältää mahdollisimman laajan merkkivalikoiman. Vapaasti verkosta ladattavia laajahkoja fontteja ovat esim. Charis SIL, Doulos SIL ja Gentium.