Hakuohje 

 

TIETOJA MÄÄRITELMISTÄ

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 

 
 
MÄÄRITELMÄT > O > objekti

objekti

Objekti on nominaalisen lauseenjäsentehtävän nimitys. Sillä tarkoitetaan verbin täydennystä, jonka sijoina vaihtelevat genetiivi, nominatiivi ja akkusatiivi (totaaliobjekti) sekä partitiivi (partitiiviobjekti). Sijanvaihteluun vaikuttavat eri tekijät: lauseen myönteisyys ja kielteisyys (Kirjoitin kirjeen, En kirjoittanut kirjettä), lauseen aspekti (Kirjoitin kirjeen, Kirjoitin kirjettä), tarkoitteiden määrä (Kirjoitin kirjeen, Kirjoitin kirjeet), se, puhutaanko joukosta tai aineesta kokonaisuutena (Kirjoitin kirjeet, Kirjoitin kirjeitä), sekä se, onko lauseessa perussubjekti vai ei (Kirjoitin kirjeen, Kirjoita kirje). Objektina voi olla myös lause (Kuulin, että hän tulee) tai infiniittirakenne (Haluan lähteä, Kuulin hänen tulevan). Objektilla ei ole selvää yhtenäistä merkitystehtävää, mutta prototyyppisessä tapauksessa se ilmaisee toiminnan kohteen; tällöin subjektitarkoite esim. aiheuttaa muutoksen objektitarkoitteen tilassa tai sijainnissa: He korjasivat talon. (» § 925–.)