Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > E

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

e : e -vartaloisten eli nalle-tyyppisten sanojen taivutus

e : ee -vartaloiset eli tuote-tyyppiset nominit

E-infinitiivi

E-infinitiivin inessiivi

E-infinitiivin instruktiivi

e-subjekti (eli eksistentiaalisubjekti)

-ea, -eä, esim. heleä, tympeä

ea, eä -nominit (taivutustyyppi), esim. tärkeä

edusosa

edussana

ehtolause

ei-faktiiviverbi

-eilla -eillä, esim. hereillä, tekeillä

-eissa, -eissä, esim. tohkeissaan, kateissa

eksessiivi

eksistentiaalilause

eksistentiaalinen kvantifikaatio

eksistentiaalinen verbi, eksistentiaaliverbi

eksklamatiivilause, huudahduslause

eksklamatiivinen lausuma

eksklusiivinen fokuspartikkeli

eksoforinen (tässä kieliopissa yleensä deiktinen)

eksosentrisyys

ekspletiivinen pronomini tai partikkeli

ekspletiivisubjekti (eli muodollinen subjekti)

ekspressiivisyys

ekvatiivilause

ekvatiivinen adjektiivi

ekvatiivinen fokusrakenne eli fokusoiva lohkorakenne, esim. Kauppa se on joka kannattaa

elatiivi

ele

-ele, esim. elelee, katselee

-eli, -li, -uli, -yli, -eliini, -liini, esim. mummeli, äityli, laiheliini

-elias, -eliäs, -lias, -liäs, esim. säästeliäs, armelias

elisio

ellipsi

-elo, -elö, -lo, -lö, esim. pippalot, ruipelo

-elta, -eltä, -lta, -ltä, esim. räpeltää, ujeltaa

eläytymisesitys (vapaan epäsuoran esityksen nimityksenä)

emotiivisuus

empimisääntely

-endaali, -daal, esim. fyffendaali

endoforinen (tässä kieliopissa anaforinen)

endosentrisyys

ensimaininta

-enta, -entä, -nta, -ntä, esim. mallintaa, suomentaa

epenteesi

episteeminen arvio

episteeminen modaalisuus

epä-, esim. epävarma

epämääräinen persoona (nollapersoonan nimityksenä)

epämääräisyys, indefiniittisyys

epäproduktiivisuus

epärestriktiivinen adverbiaalilause

epärestriktiivinen määrite

epärestriktiivinen relatiivilause, lisäävä relatiivilause

epäspesifisyys

epäsuora esitys

epäsuora käsky (ei-imperatiivimuotoisen direktiivin nimityksenä)

erikoisgeminaatio

erikoislausetyyppi

erisnimi

-ero, -erö, -ro, -rö, esim. pöperö, höperö

erosija

erottamaton omistus

erottamattoman omistuksen muotti

-erta, -ertä, -rta, -rtä, esim. lepertää, sopertaa

esikenttä

esittelyrakenne (eksistentiaalilauseen nimityksenä)

essentiaalinen johdos

essiivi

etteikö

että

että-lause

etualaisuus, taka-alaisuus

etunimi

etuvokaali

etäisyyden adverbiaali, esim. metrin päässä ~ etäisyydellä, edellä jotakuta

evidentiaalisuus