Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > K

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

-ka, -kä (liitepartikkelina)

-ka, -kä (pro-sanoissa, esim. joka, ketkä, minkä, kenenkä, jotenka)

-kainen, -käinen, esim. neitokainen, lapsukainen

kaksipaikkaisuus

kaksivartaloisuus

kaksoiskonsonantti (eli geminaatta)

kaksoiskysymys

kaksoispassiivi eli passiivikongruenssi, esim. ollaan tehty

kannanotto

kannanottopari

kanta

kantasana

kantavartalo

kaptatiivinen johdos

kardinaalinumeraali (lukusanan nimityksenä)

karitiiviadjektiivi

karttuvuus

katafora

kategorioiva adjektiivi

katse

kausaalinen adverbiaali

kausaalinen suhde

kausaalisuus

kausaatio

kausatiivinen johdos

kausatiivinen verbi

kausatiivisuus

-ke, esim. pesäke, savuke

kehysadverbiaali (tässä kieliopissa puiteadverbiaali)

kehysrakenne (parenteesin)

keinon adverbiaali

kellonaika

kertoa-tyyppisten verbien taivutus

kertomuksen etiäinen

keskellä, keskelle, keskeltä, kesken

kesto

keston adverbi

keston adverbiaali

ketjusana, esim. ei-kenenkään-maa

kevyt-tyyppisten nominien taivutus

kieliopillinen sija

kiellon fokus

kiellon vahvistimet, esim. ollenkaan, yhtään

kielteisesti implikatiivinen verbi

kielto

kieltohakuinen kvanttoripronomini

kieltohakuisuus

kieltolause

kieltopartikkeli

kieltopartisiippi

kieltoprefiksi

kieltosana

kieltoverbi ei

kiinteä appositiorakenne

kiinteä sanajärjestys

-kin, -kaan, -kään

kirjain

kirjainsana

kirjoitusjärjestelmä

kivi-tyyppisten nominien taivutus

-kka -kkä, esim. nulikka, pallukka

-kka, -kkä, -ka, -kä, -ska, -skä, esim. maikka, huoltsikka

-kka, -kkä, esim. taikka

-kkainen, -kkäinen, esim. lähekkäinen, peräkkäinen

-kki, -ki, esim. karkki, veski

-kki, esim. lemmikki, ajokki

-kku, -kky, esim. telkku, murkku

kliitti (liitteen nimityksenä)

kliittistyminen

klusiili

kO-kysymys (vaihtoehtokysymyksen toinen nimitys)

kO-mi-kysymys (kaksoiskysymyksen nimityksenä)

-ko, -kö eli kysymysliite

kognitiivinen verbi

kokija (semanttinen rooli)

kokijan genetiivirakenne, esim. Hänen on jano

kokonaisuuden elatiivirakenne

kollektiivijohdos

kollektiivisana

koloratiivirakenne

komitatiivi

kommenttiadverbi

kommenttiadverbiaali

kommunikaatioverbi

komparaatio

komparaatioadjektiivi

komparaatioadverbi

komparaatiojohdos (komparatiivi ja superlatiivi)

komparatiivi, komparatiivijohdos

kompleksinen sana

kompleksinen yhdyssana

komplementti (täydennyksen nimityksenä)

konatiivinen verbi, esim. suostutella, uskotella

konditionaali

konditionaalinen adverbiaali

konditionaalinen suhde

kongruenssi

konjunktio

konnektiivi

konnektiivinen adverbi (tässä kieliopissa konnektiivi)

konsekutiivinen suhde

konsessiivinen adverbiaali

konsessiivinen suhde

konsessiivisuus

konsonantti

konsonanttivartalo

konsonanttiyhtymä

konstituenttirakenne

kontaktiverbi

kontaminaatio

kontinuatiivinen johdos (tässä kieliopissa frekventatiivijohdosten yksi tulkinta)

kontraarinen vastakohta

kontradiktio

kontrafaktiivinen verbi

kontrafaktuaalisuus

kontrastiivinen suhde

kontrastiivisuus

kontrolli (tässä kieliopissa subjektin samastus)

konversio (eli nollajohto)

koostesana

kopulalause

kopulatiivinen (eli additiivinen)

kopulatiivinen yhdyssana (eli summayhdyssana)

koronaalinen äänne

korrektiivinen suhde

korrelaatio (samavartaloisten sanojen suhde)

korrelaatiojohto

korrelaatti (pronominin tai vastaavan)

korrelaatti (sananmuodostuksessa)

koska-lause

kosketusverbi

-ksi (verbeissä, esim. piileksii, töpeksii)

-ksissaan, -ksissään, -ksissa, -ksissä, esim. hermostuksissaan, juovuksissa

-ksu, -ksy, esim. hyväksyy, kummeksuu

ku-, ke- (interrogatiivi-, relatiivi- ja kvanttoripronominen vartaloaines)

kuin

kuin-rakenne

kuittaus

kun

kun-lause

-kunta, esim. kymmenkunta

kuratiivinen (teettojohdoksen nimityksenä)

kuulopuhe

kuvaileva adjektiivi

kvalitatiivinen astevaihtelu

kvantifikaatio

kvantitatiivinen astevaihtelu

kvantitatiivinen määräisyys, kvantitatiivinen epämääräisyys

kvanttori

kvanttoriadverbi

kvanttorilause

kvanttoripronomini

kvantum-rakenne, esim. esimerkin mainitakseni

kvasipredikaatti

kvasirakenne, esim. olla tekevinään

kvasiresultatiivisuus (aspektia ja objektia kuvaavana terminä)

kyllä

kysyminen (puhetoimintona)

kysymys

kysymys (vs. kysyminen vs. kysymyslause)

kysymys–vastaus-vieruspari

kysymyslause, interrogatiivilause

kysymyspartikkeli, esim. -ko, -kö, jooko, entäs, vai

kysymyssana

käsin, esim. johtaa toimintaa vankilasta käsin

käskylause

käänteinen astevaihtelu