Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > N

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

-n (adverbeissa, esim. olla kaupan)

-n (numeraaleissa: kymmenen, tuhannen, puolen tusinaa)

-na, -nä, esim. höppänä, reppana (affektisia substantiiveja)

-na, -nä, esim. kutina, ryminä (teonnimiä)

nasaali

-ne (verbeissä, esim. kuumenee : kuumeta)

ne-vartaloiset verbit, esim. lämmetä, lämpenee

negaatio (eli kielto)

neljäs persoona (yksipersoonaisen passiivin luonnehdintana)

nesessiivinen predikaatti

nesessiivinen verbiliitto

nesessiivirakenne

nesessiiviverbi, esim. täytyä, pitää

nielaisu

niin

nimikemäärite

nimipuhuttelu

nippumorfeemi

nipputunnus

-nko, -nkö, esim. tasanko, ylänkö

-nna, -nnä, esim. keisarinna

-nnainen, -nnäinen, esim. herännäinen, käännynnäinen

-nne, esim. harjanne, kaivanne

-nne, esim. tänne, sinne

no

nolla

nolla-anafora (anaforinen nolla)

nollajohto

nollaketju

nollaobjekti

nollapersoona

nollasitaatti (vapaan epäsuoran esityksen nimityksenä)

nollasubjekti

nomen acti (teon tuloksen nimityksenä)

nomen actionis (teonnimen nimityksenä)

nominaalilauseke (NP:n nimityksenä)

nominaalimuoto (tässä kieliopissa infiniittinen muoto)

nominatiivi

nominatiiviakkusatiivi (tässä kieliopissa nominatiivi objektin sijana)

nomini

nominijohdos

nominikantainen johdos, denominaalinen johdos

nominilauseke (NP:n nimityksenä)

nomininjohdin

notiivinen määräisyys (tässä kieliopissa määräisyys tai definiittisyys)

NP (eli substantiivilauseke)

-nta, -ntä, esim. kotonta, siintä

-nta, -ntä, esim. paheksunta, kosinta

-nti, esim. syönti, juonti

-nto, -ntö, esim. johdanto, uskonto (verbikantaisia)

-nto, -ntö, esim. kesanto, avanto

numeraali

NUT-partisiippi

nyt sävypartikkelina, esim. Miten se nyt menikään?

näkökulma