Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > S

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

-s (adverbeissa, esim. alas, kauas)

-s (järjestyslukuja, esim. kolmas, kolmannen)

-s (liitepartikkeli)

-s (nominijohdin, esim. turkis, turkiksen, kolmannes: kolmanneksen)

-s, -us (nominijohdin, esim. serkukset)

saada-tyyppisten verbien taivutus

samamerkityksisyys (uudelleenmaininnan, vs. samatarkoitteisuus)

samantekevyyden kvanttoripronomini

samatarkoitteisuus (eli samaviitteisyys)

sana

sanahahmo

sanahaku

sanajärjestys

sanakirjalekseemi

sanaliitto

sanaluokka

sananmuodostus

sanapaino

sanarakenne

sandhi

sekaesitys (nimityksenä eri keinoja käyttävälle referoinnille)

sekaparadigma

selittävä lausumapartikkeli

semanttinen rooli

semanttinen sija

sensiivinen johdos (eli suhtautumisjohdos)

sibilantti

sidonta

sija

sijanmääräytyminen

sijapääte

-silla, -sillä, esim. hippasilla, juttusilla

sisäheitto

sisällönobjekti

sisältösana

sisäpaikallissija

sisäänhengitys

sitaatti

sitaattijohdos (imitatiivijohdoksen nimityksenä)

sitaattilaina

sitten sävypartikkelina

sitä (partikkeli, esim. Siinä sitä ollaan)

sivulause

sivupaino

-ska, -skä, esim. tohtorska, Virtaska

skalaarinen (eli asteikollinen) adjektiivi

-skele, esim. istuskelee, opiskelee

slangijohdos

slangisana

sointuvokaali

sonorantti

sonorisuus

sosiaalinen deiksis

spesifisyys

-ssa, -ssä, esim. prinsessa

-sta, -stä (verbeissä, esim. arvostaa, ehostaa)

statiivinen tunneverbi

statiivisuus

status-lauseenvastike (statusrakenteen nimityksenä)

statusrakenne

sti-adverbi, esim. kauniisti

-stu, -sty, ntu-, nty-, -rtu, -rty, -htu, -hty, esim. osallistuu, pökertyy

subjekti

subjektiargumentti (eli tekijä)

subjektigenetiivi, esim. koiran haukunta

subjektiloppuinen sanajärjestys

subjektin samastus (infiniittisen rakenteen yhteydessä)

subjektinominatiivi (yhdyssanassa, esim. terroristihyökkäys)

substantiivi

substantiiviattribuutti (tässä kieliopissa substantiivimäärite tai appositiorakenteen osa)

substantiivijohdos

substantiivilauseke

substantiivin adverbiaali

substantiivinjohdin

substantiivipredikatiivi

suffiksaalinen astevaihtelu

suffiksi

suhdesääntö

suhtautumisjohdos

suhteellinen adjektiivi, esim. suuri, ihana

suhteutusadjektiivi

sukunimi

summayhdyssana

suora astevaihtelu

suora esitys

superlatiivi, superlatiivijohdos

supistumaverbi, esim. vastata, vastaa

suppea reema

suppleetio

suunnan adverbiaali

suunnitteluilmaus, esim. niin kun, tuota

suunnittelupartikkeli, esim. ei kun, niin kun, siis, tai

suuntasija

svaavokaali

SVX (sanajärjestys)

syntagmaattinen jälkilisäys

syntagmaattinen sulauma

syntaktinen etiäinen

syntaktinen lausetyyppi

sävelkulku, intonaatio

sävypartikkeli

sääverbi