Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > T

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

-ta, -tä (verbeissä, esim. ääntää, sisäistää)

tahti

tahtomus (direktiiviä kuvaavana terminä)

taipumaton adjektiivi, esim. aimo, ensi, eri, kelpo, koko, pikku, viime

taipumaton adverbi, esim. puhki, irti

taipumaton nimike, esim. lehtori Miettisellä

taipumaton substantiivimäärite, esim. runossa Tumma, merkkiä @

taipumattomuus (sanaluokkajaon perusteena)

taivutus

taivutusmuoto

taivutusparadigma

taivutustunnus

taivutustyyppi

takaperoisjohto (eli retrogradinen derivaatio)

takavokaali

tapahtuma

tapahtuma-aika

tapahtumahetki (tässä kieliopissa tapahtuma-aika)

-tar, -tär, esim. kuningatar, ystävätär

tarkenne

tarkistuskysymys (korjausaloite)

tarkoite

tarkoituksen adverbiaali

tavan adverbi

tavan adverbiaali

-tavissa, -tävissä, -ttavissa, -ttävissä

tavu

teelisyys

teema (semanttinen rooli, vrt. patientti)

teema, teemapaikka

teettojohdos

teitittely

tekijäkato (nollapersoonan nimityksenä)

tekijännimi

teko (tapahtumatyyppi)

tekstilause

tekstuaalinen deiksis

temaattinen (lauseen osa)

temaattinen rooli (semanttisen roolin nimityksenä)

temporaalinen partikkeli jo, enää, vielä, vasta

temporaalinen suhde

temporaalirakenne

tempus

-ten (adverbeissa, esim. kuten, samaten)

teon tuloksen nimi

teonlaatu

teonlaatujohdin (verbin valenssiin vaikuttamattoman johtimen nimityksenä)

teonnimi

terminatiivinen partikkeli asti, saakka

tervehdys

-ti, esim. peräti

tila

tilalause

tilan adverbi

tilan adverbiaali

tilannetyyppi

tilanneviitteisyys, tilanneviittaus

tilapassiivi, esim. olla varastettu ~ jäätikön peittämä

todennäköisyys

todenvastaisuus (eli kontrafaktuaalisuus)

toiminnallinen tunneverbi

toiminta (tapahtumatyyppi)

toinen

toisen käden tieto

-toista, esim. yksitoista

toisto

toistoreferenssi

toistoyhdyssana

toistuvuuden adverbi

toistuvuuden adverbiaali

-ton, -tön, esim. vetämätön, asiaton

topiikki (teeman nimityksenä)

topikaalisuus (subjektin ominaisuutena)

topikalisointi (keskustelussa)

totaaliobjekti

totalitiivi (tässä kieliopissa universaalinen kvanttoripronomini)

transitiivilause

transitiivisuus

transitiiviverbi, transitiivinen verbi

translatiivi

translatiivinen johdos

tremulantti

-tsi, -si, esim. fatsi, boltsi

-tski, -ski, esim. jätski

-tsku, -tsky, -sku, -sky, -tsu, -tsy, esim. matsku, kopsu

-tta, -ttä, esim. maksattaa, hyllyttää

-ttele, -tele, esim. nonottelee, niinkuttelee

TU-partisiippi

-tu, -ty, esim. nuortuu, ystävystyy

TUA-infiniitti

-tua, -tyä, -ttua, -ttyä (myös: TUA-muoto, TUA-infiniitti)

tukipronomini

tukisubstantiivi

tuleva aika

tulkintapohja

tulla-tyyppisten verbien taivutus

tulosija

tuloslause

tulosobjekti

tunnekausatiivilause

tunnekausatiiviverbi

tunnettuus

tunneverbi

tunnistettavuus

tunnus (vs. pääte muissa kieliopeissa)

tunnusmerkitön eli neutraali sanajärjestys

tunnusmerkkinen sanajärjestys

tuntemusverbi

tusina

-tutta, -tyttä, -utta, -yttä

typistesana

täsmennin, esim. tasan, jetsulleen

täydennys

täydennysmuotti

täytelisäke (suunnitteluilmauksen nimityksenä)

täyteyden asteen adverbi

täyteyden ja likimääräisyyden asteen määrite, esim. täysin, melkein