Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > V

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

VA-partisiippi

-va, -vä, esim. ilmava, lehtevä

vaan

vahva aste

vahva vartalo

vaihteluväli (numeraaleissa, esim. kaksi viiva kolme kuukautta)

vaihtoehtokysymys

vaihtuva teema

vaikka

vaikka-lause

vaikutelmaverbi

vaikutuksenalaisuus (objektin tyypillisenä ominaisuutena)

vaikutusala

vain ~ vaan sävypartikkelina, esim. Käy istumaan vaan

-vainen, -vänen, esim. erehtyväinen, säästäväinen

vajaa lause, vajaa ilmaus (vs. ellipsi)

vajaakäyttöinen sija

vajaaparadigmaisuus

valenssi

valenssiadverbiaali

valtio-tyyppisten nominien taivutus

-van, -vän, -neen, -tun, -tyn, -dyn, -dyn (eli referatiivimuoto)

vapaa epäsuora esitys

vapaa sanajärjestys

vapaa suora esitys

vapaa, takuu, miniä-tyyppisten nominien taivutus (lopussa pitkä vokaali tai vokaaliyhtymä)

varas-tyyppisten nominien taivutus

varaus (suunnitteluilmauksen nimityksenä)

varmistuskysymys

vartalo

vartalojohto

vastakysymys

vastaus

vastauspartikkeli (dialogipartikkelin nimityksenä)

velaarinen äänne

verbi

verbi-ilmaus

verbialkuinen sanajärjestys

verbijohdos

verbikantainen johdos, deverbaalinen johdos

verbikantainen substantiivi

verbiketju

verbikysymys, esim. Itketkö sinä?

verbilauseke, VP

verbiliitto

verbiloppuinen sanajärjestys

verbinjohdin

verbipartikkeli

verbivastineellinen substantiivi

vertailu

vertailuilmaus

vertailukonjunktio kuin, kuten

vertailun adverbiaali

vierassana

vieruspari

vierusparin esijakso

vierusparin etujäsen

vierusparin jälkijäsen

vierusparin lavennus

vierusparin välijakso (eli välisekvenssi)

viittaushetki (tempuksen kuvauksessa)

-villa, -villä, esim. olla nähtävillä

-vinaan, -vinään

virke

voimasana

vokaali

vokaalisointu (eli vokaaliharmonia)

vokaalivaihtelu

vokaalivartalo

vokaaliyhtymä

vuoro

vuoron rakenneyksikkö

vuoropari (vierusparin nimityksenä)

väitelause, deklaratiivilause

välijohtolause

välimerkki

välineen adverbiaali

välineennimi

välttämättömyys

väylän adverbiaali