Kirjallisuutta pykälään 1010

Ogden, Richard
2001a: Turn transition, creak and glottal stop in Finnish talk-in-interaction. – Journal of the Phonetic Association 31 s. 139–152.
Routarinne, Sara
2003: Tytöt äänessä: Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojien vuorovaikutuskeinoina. SKST. 903. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.