Kirjallisuutta pykälään 1021

Hakulinen, Auli
1993: The grammar of opening routines. – SKYV 1993 s. 149–170. Turku: SKY.
Yli-Vakkuri, Valma
1989: Suomalaisen puhuttelun piirteitä. – Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXXVI s. 43–74. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.