Kirjallisuutta pykäliin 1025–1026

Hakulinen, Auli
1993: The grammar of opening routines. – SKYV 1993 s. 149–170. Turku: SKY.
Lindström, Jan
2001: Från satsschema till turschema? Förfältet i fokus. – Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, Ny följd 11 s. 25–80. Uppsala: Swedish Science Press.
Schegloff, Emanuel A.
1996b: Turn organization: One intersection of grammar and interaction. – Ochs, Elinor – Schegloff, Emanuel A. – Thompson, Sandra A. (toim.): Interaction and grammar. Studies in interactional sociolinguistics. 13 s. 52–133. Cambridge: CUP.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.