Kirjallisuutta pykäliin 1027–1029

Hakulinen, Auli – Keevallik Eriksson, Leelo – Lindström, Jan
2003: Kuule, kule, hördu: Projicerande praktiker i finska, estniska och svenska. – Nordberg, Bengt – Keevallik Eriksson, Leelo – Thelander, Kerstin – Thelander, Mats (toim.): Grammatik och samtal: Språkliga studier till minnet av Mats Eriksson. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 63 s. 199–218. Uppsala: Uppsala universitet.
Leskelä, Satu
1999: Koripalloharjoitusten kielestä ja vuorovaikutuksesta. Pro gradu ‑tutkielma. HY, SKL.
Sorjonen, Marja-Leena
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.