Kirjallisuutta pykälään 1031

Ropponen, Elina
1998: Ammattina kysyminen: Tapaustutkimus ryhmäkeskustelusta markkinointitutkimuksessa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Sorjonen, Marja-Leena
2002: Recipient activities: The particle no as a go-ahead response in Finnish conversations. – Ford, Cecilia E. – Fox, Barbara A. – Thompson, Sandra A. (toim.): The language of turn and sequence. Oxford studies in sociolinguistics. s. 165–195. Oxford: OUP.
[tulossa]: Institutionaalisia rutiineja: eli(kkä) asiointikeskustelussa. [Artikkelikäsikirjoitus.]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.