Kirjallisuutta pykäliin 1034–1035

Hakulinen, Auli – Seppänen, Eeva-Leena
1992: Finnish kato: From verb to particle. – Journal of Pragmatics 18 s. 527–549.
Herlin, Ilona
1998: Suomen kun. SKST. 712. Helsinki: SKS.
Sorjonen, Marja-Leena
1989a: Vuoronalkuiset konnektorit: mutta. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 162–176.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.