Kirjallisuutta pykälään 1036

Carlson, Lauri
1984: ”Well” in dialogue games: A discourse analysis of the interjection ”well” in idealized conversation. Pragmatics & Beyond. V:5. Amsterdam: John Benjamins. [S. 76–90]
Raevaara, Liisa
1989: No: Vuoronalkuinen partikkeli. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 147–161.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.