Kirjallisuutta pykäliin 1041–1042

Halonen, Mia
2002: Kertominen terapian välineenä: Tutkimus vuorovaikutuksesta myllyhoidon ryhmäterapiassa. SKST. 899. Helsinki: SKS.
Jefferson, Gail
1983: On a failed hypothesis: ”Conjunctionals” as overlap-vulnerable. – Tilburg Papers in Language and Literature 28 s. 1–33. Tilburg: Tilburg University.
Koivisto, Aino
2004: Et(tä)-loppuiset vuorot keskustelussa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.