Kirjallisuutta pykälään 1046

Sorjonen, Marja-Leena
1999: Dialogipartikkelien tehtävistä. – Vir. 103 s. 170–194.
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins. [Luvut 6 ja 7.2–7.3]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.