Kirjallisuutta pykälään 1047

Kangasharju, Helena
1998: Alignment in disagreement: Building alliances in multiperson interaction. [Painamaton väitöskirja.] . HY, SKL.
Ogden, Richard
1999: A syllable-level feature in Finnish. – Hulst, Harry van der – Ritter, Nancy A. (toim.): The syllable: Views and facts. Studies in generative grammar. 45 s. 651–672. Berlin: Mouton de Gruyter.
Routarinne, Sara
2003: Tytöt äänessä: Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojien vuorovaikutuskeinoina. SKST. 903. Helsinki: SKS.
Sorjonen, Marja-Leena
1988: Mm ja joo – taustapalautettako vain? – Laitinen, Lea (toim.): Isosuinen nainen: Tutkielmia naisesta ja kielestä s. 209–231. Helsinki: Yliopistopaino.
1999: Dialogipartikkelien tehtävistä. – Vir. 103 s. 170–194.
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.