Kirjallisuutta pykäliin 1066–1067

Etelämäki, Marja
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä. SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Helasvuo, Marja-Liisa
1988: Subjekteina ja objekteina toimivat nominilausekkeet puhutussa suomessa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Lambrecht, Knud
1994: Information structure and sentence form: Topic, focus and the mental representations of discourse referents. Cambridge studies in linguistics. 71. Cambridge: CUP.
Laury, Ritva
1997: Demonstratives in interaction: The emergence of a definite article in Finnish. Studies in discourse and grammar. 7. Amsterdam: John Benjamins.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.