Kirjallisuutta pykälään 1069

Helasvuo, Marja-Liisa
1993: Are relative clauses either restrictive or non-restrictive? A study of relative clauses in the Finnish pear stories. – Holmberg – Nikanne (toim.) 1993 s. 163–176.
Pääkkönen, Irmeli
1988: Relatiivisanan valinta. SKST. 481. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.