Kirjallisuutta pykäliin 1071–1073

Duvallon, Outi – Routarinne, Sara
2001: Parenteesi keskustelun kieliopin voimavarana. – Halonen, Mia – Routarinne, Sara (toim.): Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli. 13 s. 122–154. Helsinki: HY, SKL.
Routarinne, Sara
2003: Tytöt äänessä: Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojien vuorovaikutuskeinoina. SKST. 903. Helsinki: SKS. [Luvut 3–4]
Tiainen-Duvallon, Outi
2002: Le pronom anaphorique et l’architecture de l’oral en finnois et en français. [Painamaton väitöskirja.] . Paris: École pratique des hautes études.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.