Kirjallisuutta pykäliin 1075–1076

Kurhila, Salla
2003: Co-constructing understanding in second language conversation. Helsinki: HY, SKL.
Laakso, Minna
1997: Self-initiated repair by fluent aphasic speakers in conversation. Studia Fennica, Linguistica. 8. Helsinki: SKS.
Sorjonen, Marja-Leena – Laakso, Minna
2005: Katko vai eiku? Itsekorjauksen aloitustavat ja vuorovaikutustehtävät. – Vir 109 s. 244–271.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.