Kirjallisuutta pykäliin 1199–1200

Raevaara, Liisa
1993: Kysyminen toimintana: Kysymys–vastaus-vierusparit arkikeskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
1997: Vierusparit – esimerkkinä kysymys ja vastaus. – Tainio (toim.) 1997 s. 75–92.
Sorjonen, Marja-Leena
2001c: Simple answers to polar questions: The case of Finnish. – Selting, Margret – Couper-Kuhlen, Elizabeth (toim.): Studies in interactional linguistics. Studies in discourse and grammar. 10 s. 405–431. Amsterdam: John Benjamins.
2002: Recipient activities: The particle no as a go-ahead response in Finnish conversations. – Ford, Cecilia E. – Fox, Barbara A. – Thompson, Sandra A. (toim.): The language of turn and sequence. Oxford studies in sociolinguistics. s. 165–195. Oxford: OUP.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.