Kirjallisuutta pykäliin 1280–1282

Karlsson, Göran
1962: Über den Numerus des finnischen Prädikats in Existentialsätzen mit pluralischem Nominativsubjekt. – Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Paavo Ravila. SUST. 125 s. 195–217.
1968: Eräs suomen inkongruenssi-ilmiö. – Fenno-Ugrica: Juhlakirja Lauri Postin kuusikymmenvuotispäiväksi 17.3.1968. SUST. 145 s. 117–126. Helsinki: SUS.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY. [S. 60]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.