Kirjallisuutta pykälään 1386

Hakulinen, Auli
2001e [1989]: Huomautuksia tematiikasta, topiikista ja typologiasta. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 219–227. Suomentanut Maria Vilkuna. [S. 224]
Tainio, Liisa
1994: Kannanoton tulkinta keskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.

Kirjallisuutta pykäliin 1379–1391

Heinämäki, Orvokki
1976: Problems of basic word order. – Enkvist, Nils Erik – Kohonen, Viljo (toim.): Reports on text linguistics: Approaches to word order. Meddelanden från Stiftelsen för Åbo Akademi forskningsinstitut. 8 s. 95–106. Turku: Åbo Akademi.
Sivinen, Tuija
1996: Verbiloppuiset lauseet keskustelupuheessa. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 109–139.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS. [Luku 3]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.