Kirjallisuutta pykälään 1446

Nuolijärvi, Pirkko
1986b: ”Ota minut sinun uniin” (Juice Leskinen): Nykysuomalaisen omistusmuotojärjestelmästä. – Leino, Pentti – Kalliokoski, Jyrki (toim.): Kieli 1 s. 157–182. Helsinki: HY, SKL.
Paunonen, Heikki
1995a: Puhesuomen muuttuva omistusmuotojärjestelmä. – Vir. 99 s. 501–531.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.