Kirjallisuutta pykälään 1451

Itkonen, Terho
2000: Uusi kieliopas. [Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies, Kieliopas 1. p. 1982.] Helsinki: Tammi.
Lindén, Eeva
1971: Temporaalirakenne kirjoitetussa kielessä. – Vir. 75 s. 23–34.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.