Kirjallisuutta pykäliin 1463–1464

Goffman, Erving
1974: Frame analysis: An essay on the organization of experience. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hakulinen, Auli
1990: Kuka puhuu kertomuksessa eli naisten kutsut. – Naistutkimus 3 s. 4–19. Helsinki: Suomen naistutkimuksen seura ry.
Kajanne, Milla
1996: Kertomus, referointi ja kerronnan valta. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 207–242.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.