Kirjallisuutta pykälään 1484

Järviö-Nieminen, Iris
1959: Suomalaiset sanomukset. SKST. 259. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.