Kirjallisuutta pykälään 1516

Heinämäki, Orvokki
1984: Aspect in Finnish. – Groot, Casper de – Tommola, Hannu (toim.): Aspect bound: A voyage into the realm of Germanic, Slavonic and Finno-Ugrian aspectology s. 153–177. Dordrecht: Foris Publications.
Leino, Pentti
1991: Lauseet ja tilanteet: Suomen objektin ongelmia. Suomi. 160. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.