Kirjallisuutta pykäliin 1538–1539

Leinonen, Marja
1980: Aspektikategoria ja perfekti. – Kurki-Suonio, Liisa – Paunonen, Heikki – Piitulainen, Marja-Leena (toim.): Kielitieteen päivät Tampereella 23.–24.2.1979. Folia Fennistica & Linguistica. 3 s. 62–74. Tampere: TaY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.