Kirjallisuutta pykälään 1561

Karttunen, Lauri
1971: Implicative verbs. – Language 47 s. 340–358.
Kiparsky, Carol – Kiparsky, Paul
1971: Fact. – Steinberg, Danny D. – Jakobovits, Leon A. (toim.): Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology s. 345–369. Cambridge: CUP.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.