Kirjallisuutta pykälään 1659

Kauppinen, Anneli
1998: Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto: Tutkimus kielen omaksumisesta ja suomen konditionaalista. SKST. 713. Helsinki: SKS. [S. 190–193|]
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY. [S. 122–123]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.