Kirjallisuutta pykäliin 1683–1684

Forsberg, Hannele
1992: ”Onko se minkälaista?” Kysyvyyden redundanssia puhesuomessa. – Vir. 96 s. 17–30.
Heinonen, Tarja
1992: Lohkeamatyyppisten rakenteiden syntaksia ja pragmatiikkaa. Laudaturtyö. TaY, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
Olin, Katri
1996: Kysymysten rakenteesta heijastuva kuulijaan suhtautuminen. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 47–79.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.