Kirjallisuutta pykälään 256

Länsimäki, Maija
1987: Suomen verbikantaiset in : ime -johdokset. SKST. 469. Helsinki: SKS.
1988: Mallien osuudesta sanojen johtamisessa. – Vir. 92 s. 230–237.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.