Kirjallisuutta pykäliin 392–393

Itkonen, Terho
1974: Ergatiivisuutta suomessa I. – Vir. 78 s. 379–398. [S. 381–384]
1975a: Ergatiivisuutta suomessa II. – Vir. 79 s. 31–65. [S. 33–36]
Karlsson, Göran
1957: Suomen kielen nukuksissa- ja hereillä-tyyppiset paikallissija-adverbit: Vartaloltaan -ksi- (~ -kse-)- ja -ei- ~ -ee- -loppuisia paikallissija-adverbeja koskeva tutkimuskoe. SKST. 250. Helsinki: SKS.
1960: Numerustutkielmia: Kirjoituksia suomen kielen yksikön ja monikon käytöstä. TL. 19. Helsinki: SKS.
Nuutinen, Olavi
1976: Suomen teonnimirakenteista. Stockholm studies in Finnish language and literature. 1. Stockholm: Finska institutionen vid Stockholms universitet. [S. 56–57]
Onikki, Tiina
1997: Kieliopin ja leksikon rajalla: Paikallissijaiset olotilanilmaukset. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 89–120.
Onikki-Rantajääskö, Tiina
2001: Sarjoja: Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. SKST. 817. Helsinki: SKS. [S. 52, 57–58, 82–83, 141–145]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.