Kirjallisuutta pykäliin 492–495

Kotilainen, Lari
2004: Lähikonstruktioiden dynamiikkaa: mikäs on ollessa, mikäs on olla ja mikäs on ollakseen. – Herlin, Ilona – Visapää, Laura (toim.): Infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Helsinki: SKS.
Siro, Paavo
1964a: Infinitiivin asema suomen kieliopissa. – SJ 6 s. 20–26.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.