Kirjallisuutta pykälään 603

Pajunen, Anneli – Palomäki, Ulla
1985: Tilastotietoja suomen kielen rakenteesta 2. KKTKJ. 31. Helsinki: KKTK.

Kirjallisuutta pykäliin 603–610

Hakanen, Aimo
1973: Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä. SKST. 311. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.