Kirjallisuutta pykälään 931

Karttunen, Lauri
1975: On the syntax of the word paljon in Finnish. – Ariste, Paul (toim.): CIFU III:I s. 227–235. [Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum: Tallinnae habitus 17.–23.VIII.1970.] Tallinn: Valgus.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.