Asetelma 51: Relatiivi- ja interrogatiivipronominien taivutusmuodot yleiskielessä
  joka   kuka   mikä  
NOM joka jo-t-ka kuka (ken) ke-t-kä mi mi-t-
GEN jo-n-ka joi-den kene-n kei-den mi-n- mi-n-
AKK     kene-t      
PAR jo-ta joi-ta ke-tä kei-tä mi-tä mi-tä
ESS jo-na joi-na kene-nä kei-nä mi-nä mi-nä
TRA jo-ksi joi-ksi kene-ksi kei-ksi mi-ksi mi-ksi
INE jo-ssa joi-ssa kene-ssä kei-ssä mi-ssä mi-ssä
ELA jo-sta joi-sta kene-stä kei-stä mi-stä mi-stä
ILL jo-hon joi-hin ke-hen
~ kene-en
kei-hin mi-hin mi-hin
ADE jo-lla joi-lla kene-llä kei-llä mi-llä mi-llä
ABL jo-lta joi-lta kene-ltä kei-ltä mi-ltä mi-ltä
ALL jo-lle jo-ille kene-lle kei-lle mi-lle mi-lle
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.