Kuvio 3: Nominien johdosmaisuuden jatkumo
Kuvio 3
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.