Kuvio 4: Verbien johdosmaisuuden jatkumo
Kuvio 4
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.