Taulukko 4: Pitkien vokaalien yleisyys
Tekstiaineisto
n = 64 527
Perussanakirjan hakusanat
n = 30 703
% %
aa 34,4 aa 30,6
ii 19,6 uu 21,8
ää 17,2 ii 18,2
ee 12,6 ää 13,0
uu 11,5 yy 6,6
oo 2,5 ee 6,4
yy 2,1 oo 3,0
öö 0,1 öö 0,4
Tekstiaineistona on kansansatuja (Häkkinen 1983). Prosenttiosuudet on laskettu pitkien vokaalien yhteismäärästä.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.