Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Parenteettiset lisäykset > Sanahaku ja itsekorjaukset > § 1076 Korjaukset kirjoitetun kielen tyylikeinona

§ 1076 Korjaukset kirjoitetun kielen tyylikeinona

Puhuttaessa esitetyt korjaukset ja lisäykset ovat sidoksissa siihen, että puhe on reaaliaikaista eikä sanottua voi pyyhkiä pois. Kirjoitetussa tekstissä samoja editointikeinoja käytetään tyylikonventiona: tällä tavoin saadaan jäämään yhtä aikaa näkyville sekä alkuperäinen että sitä tarkentava tai oikaiseva ilmaus. Itsekorjauksia osoitetaan partikkelilla tai taikka esim. ilmauksella tai siis ~ oikeastaan ~ pikemminkin (a). Kirjallisesti käytettyjä ovat partikkelittomatkin vaihtoehdot (b).

(a)
Viimeisten kymmenen tai oikeastaan viiden vuoden aikana kehitys on ollut suomessa valtaisa. (l) | Että sunnuntaina sitten jatketaan Lauran luona, tai siis aloitetaan, Moona totesi tavaroitaan keräillessään. (k) | – – ympäristöasiat, maiseman turmeltuminen tai pikemminkin turmeltumattomuus painavat entistä enemmän vaakakupissa. (l) | Jokaiseen vesistöön tai itse asiassa vesistön palaseen piti erikseen lunastaa pilkkilupa, – –. (l)
(b)
Olette maatalonoikeastaan kartanon poika. | Hän on säilyttänyt keskisuomalaisensuorastaan laukaalaisen murteensa. (k)

Korjaavasta ilmauksesta voi anaforisesti viitata korvattavaan, mikä osoittaa, että korjattavaa ilmausta ei kuvitella pois pyyhityksi vaan että kumpikin on tarkoitettu tulkittavaksi. (Korrelaatti ja sen kanssa anaforinen pronomini on merkitty samalla alaindeksillä.)

 
Kun Topi 1981 muutti Pohjois-Karjalasta Ylöjärvelle, Pirkan hiihtoi tai oikeastaan seni maaliintulo oli ainoa ja suurin suksiin viittaava tapahtuma paikkakunnalla. (l) | Ja niin virta alkoi viedä Valérie Kapriskyai tai oikeastaan häneni vartaloaan, vaikka ei kasvoissakaan vikaa ollut. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot