Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Vuoron alku > Vuoronalkuiset partikkelityypit > Lisäävät vuoronalkuiset lausumapartikkelit ja, et(tä), eli, entä(s) > § 1032 Että alussa parafraasin tai päätelmän merkkinä

§ 1032 Että alussa parafraasin tai päätelmän merkkinä

Lausumapartikkeli et(tä) merkitsee aloittamansa lausuman tai vuoron edellisestä puheesta tehdyksi parafraasiksi tai päätelmäksi. Edellinen vuoro on yleensä saman puhujan esittämä (a–b). Vuoro voi myös liittyä selitykseksi toisen puhujan edeltävään vuoroon, jolloin kytkentä tapahtuu yli puhujanvaihdoksen (c).

(a)
Virkailija: .mtE Eikä verotuksen jälkeen oo sattunu mit#ään# muuta että
  >olisit vaikka< periny omaisuutta tai (.) .mt  [tai mitään tämmöstä?
Asiakas:   [En (oo),
Virkailija: Et verotus pitää paikkansa (P)
(b)
Potilas: Mä oon taas vähän aikaa ollu ihan kahdella [tabletilla]
Lääkäri: Joo, no ei mitään.
Potilas: Et aamulla ja illalla.
Lääkäri: Joo. (P)
(c)
Asiakas: Jonkunnäköistä järjestystäkin niinkun haen sitten sillä.
Konsultti: Et se voi olla tämmöst tavallaan niinku ongelmanratkaisua.
Asiakas: Juu. (P; Ropponen 1998)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot