Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > § 1186 Verbiä koskevia ellipsityyppejä

§ 1186 Verbiä koskevia ellipsityyppejä

Yhdysrakenteen lauseilla voi olla yhteisenä osana verbi tai laajempikin verbi-ilmaus. Tällaisia lauseen verbiosan ellipsejä on useamman tyyppisiä: toisesta lauseesta puuttuu esim. pelkkä finiittiverbi tai verbi subjekteineen ja/tai muine täydennyksineen (a) (» § 1187) taikka pelkkä liittomuodon pääverbi tai pääverbi seuralaisineen (b) (» § 1190):

(a)
Maija on 14-vuotias ja Matti 10-vuotias. | Konsertti on huomenna Rovaniemellä ja ensi viikolla Ilomantsissa. | Äidillä on rahat kassissa ja passi taskussa.
(b)
Maija hölkkää, mutta Liisa ei . | Äiti on syönyt, mutta lapsi ei ole .

Eräät tyypit ovat vähemmän selvästi ellipsiksi tulkittavia (c) (» § 11911196). Verbin ja sen mahdollisten seuralaisten sijasta jälkilauseessa voi olla ellipsiä tukeva partikkeli niin tai kyllä(kin) (d) (» § 1189, 1192).

(c)
Tämä on ravintola eikä mikään lukupaikka. | Hän ei ostanut autoa vaan polkupyörän. | Hän pakkasi tavaransa, mutta en tiedä miksi.
(d)
Äiti juo kahvia, ja niin lapsikin. | Äiti ei juo kahvia, mutta lapsi kyllä.

Tässä luvussa nominaalisia ellipsejä tarkastellaan siltä osin kuin ne liittyvät lauseen verbiosan ellipsiin.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot