Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Polaariset ellipsit > Kielteinen alkuosa, myönteinen jälkiosa > Ei – vaan ‑ilmausten elliptisyys > § 1193 En ollut vihainen vaan hämmästynyt

§ 1193 En ollut vihainen vaan hämmästynyt

Ei – vaan ‑ilmausten kieltolauseessa kiistetään asian pätevyys ja vaan-konjunktiota seuraavassa jaksossa esitetään korvaava vaihtoehto (» § 1106). Tällaisessa korvaavassa rakenteessa jätetään yleensä toistamatta kaikki identtiset elementit, myös verbi.

 
Halvari ei hae rahaa vaan
    tulosta. (l)  
En ollut vihainen vaan
    hämmästynyt. (l)  
 
Naiset eivät rakasta miehiä vaan Rakkautta, miehet taas eivät Rakkautta, vaan naisia. (l) | Kreikassa ei tarvitse pelätä väkivaltaa katsomossa vaan kentällä. (l) | Formuloissa mitaleille eivät pääse rautaiset miehet, vaan rikkaat tallit. (l) | – – en minä vaikea ole, vaan vahvatahtoinen. (l)

Tässä rakenteessa kiellon vaikutus ei ulotu vaan-konjunktiolla alkavan osan jäsenten muotoon. Näin esim. vaan-jakson objekti (a) tai eksistentiaalisen lauseen subjekti (b) ovat myöntölauseen edellyttämässä muodossa, eivät kiellon edellyttämässä partitiivissa. Kyseessä ei siis ole lausekeliitos, vaan vaan-jakso on tässä suhteessa lausemainen.

(a)
Tuomisen arvion mukaan Mykkänen ei ole pyrkinytkään tekemään ideaaliehdotustaan, vaan esityksen, jonka Mykkänen arvioi menevän poliittisesti lävitse. (l) | Tarroihin ei ole merkitty hintaa, vaan ainoastaan veroluokka. (l)
(b)
Siksi minusta ei tullut sirkusihmistä, vaan näyttelijä. (l) | Lähtivät jo. Eikä tullut taskurahaa, vaan palveluraha. Se annettiin jo portsarille. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot