Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Numeraalit sanaluokkana > Numeraalit, joilla on pronominin ja substantiivin piirteitä > § 778 Puoli ja puolet

§ 778 Puoli ja puolet

Murtolukua tarkoittava puoli (» § 781) saa peruslukusanojen tapaan nominatiivissa partitiivimuotoisen NP-täydennyksen (a); muissa sijoissa se kongruoi substantiivin kanssa (b). Totaaliobjektina puoli on nominatiivissa (c) (n-päätteestä » § 779).

(a)
puoli miljoonaa | Heti juoksun jälkeen en ymmärtänyt, miksi mitalissa etumaisella juoksijalla on vain puoli päätä. (l) | Joukkoon sipulia, loraus kermaa ja puoli pakettia voita. (l)
(b)
puolella miljoonalla | Puolen vuoden iässä lapselle voi antaa keitettyä perunaa. (l) | Työntekijä saa palkkaa puolelta ajalta ja sen päälle osa-aikalisän. (l)
(c)
Ruotsin kruununprinsessa saa tänään puoli valtakuntaa ja ajokortin! (l)

Yksikön nominatiivimuodon puoli sijasta käytetään monikkomuotoa puolet, jos sana esiintyy yksin tai siihen liittyy kokonaisuuden elatiivi (d). Muissa sijoissa kuin nominatiivissa on yksikkö (e).

(d)
Runsaasti yli puolet osallistujista on aivan uusia nimiä. (l) | Puualalla toimivat yritykset saivat lähes puolet kokonaissummasta. (l) | Ja siitä oikeat porvarit innostuivat tavattomasti, että puolet piti verohelpotuksia todella tärkeänä. (l)
(e)
Yli puolella suomalaisista on yhä väärä käsitys matkapuhelimeen soittamisen hinnasta. (l) | Työ oli vuonna 1979 yli puolelle ihmisistä keskeisin elämän sisältö, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot