Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Yleistä > Geneerisyys ja spesifisyys > § 1408 Monikollisen NP:n yleistäviä tulkintoja

§ 1408 Monikollisen NP:n yleistäviä tulkintoja

Monikollisten NP:iden yhteydessä spesifisen ja geneerisen ero ei aina ole selvä. Monikko voi viitata selvästi tunnistettavaan joukkoon (Naapurin pojat ovat jo pihalla), mutta myös varsin laajasti ’kaikkiin kyseessä oleviin’, kuten katkelman (a) korostetut NP:t (» § 1422). Esimerkki (a) kuvaa aikapaikkaisia tapahtumia, joten sen monikkomuotoiset NP:t eivät ole geneerisiä.

(a)
Kuivan kauden alussa 1978 työleireille alkoi kiiriä huhuja vietnamilaisten hyökkäyksistä. Niitä levitettiin suusta suuhun kuiskaillen. Meyn sydämessä virisi toivo. Vietnamilaiset ajaisivat punaiset khmerit takaisin sinne mistä he olivat tulleetkin, viidakkoon. ¶ Ja sitten yhtäkkiä, se oli totta. Leirit hajosivat ja ihmiset pakenivat taistelujen tieltä. (k)

Esimerkissä (b) sen sijaan luonnehditaan joukkoa yleisemmin ja kuvataan sen taipumuksia. Lauseen geneerinen tulkinta riippuu viime kädessä sen predikaatista.

(b)
Vietnamilaiset ovat myös hyvin merkkitietoisia ja ostavat mieluummin länsimaisia Nokian tai Ericssonin puhelimia, – –. (l)

Sama koskee jaollisia tarkoitteita: lause Vesi on terveellistä tulkitaan geneeriseksi, mutta ei lausetta Vesi on loppumassa Länsi-Suomesta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot