Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat > Liitepartikkelit > Liitepartikkelin paikka > Liite rinnasteisissa lausekkeissa > § 135 Liitteen paikka

§ 135 Liitteen paikka

Rinnasteisissa lausekkeissa liite on mukana yhdessä tai useammassa rinnastettavassa. Kysymysliite ‑kO sijoittuu tavallisimmin ensimmäiseen rinnastettavaan (a), mutta liitteet ‑hAn, ‑kin ja ‑kAAn viimeiseen (b), samoin kO-liite jos kyseessä on useamman kuin kahden rinnastettavan luettelo (c).

(a)
Kampanjointiako vai vakaumuksellisuutta? (l) | Vain meistä riittävän etäällä olevissa maissako ja meille vieraissa maallisissa ideologioissa kirkon sopii asettua syrjään sysityn ihmisen rinnalle? (l) | Kateusko vai mikä on syynä, että työtämme ei ole osattu arvostaa – –. (l)
(b)
Otto ja Mattihan vierailevat taustalaulajina – – Kauko-poppiksessa – –. (E) | Turhien tutkimusten ja hoitojen karsiminen säästää työtä, aikaa ja rahaakin. (l) | – – miten sitten käyttelee haarukkaa ja veistäkään! (k)
(c)
EU:ta, Alkoa vai viinimarkkinoilla kiristyvää kilpailuako on kiittäminen, kun – –. (l)

Finiittiverbeissä liitteet toistuvat yleensä jokaisessa rinnastettavassa, paitsi jos rinnastettavana on pelkkä kieltoverbi (Erotako vai ei?):

(d)
Lisäksi tutkitaan, vetistyy, tummuuko ja hajoaako peruna keitettäessä. (l) | Nykytaiteen museo – tuleeko vai ei tule? (l) | Erotako vai ei? Etsiä uutta onnea vai tyytyä vanhaan? (l) | Lukekaapa ja vetäkää omat johtopäätöksenne seuraavasta tulosluettelosta miesten 200 metrin vapaauinnissa: – –. (l) | Useimmilla on kesävaatetus, olipa tuuli kuinka raaka tahansa ja satoipa lunta tai ei. (l)

Disjunktiivisessa vaihtoehtokysymyksessä kysymysliite voi toistua myös rinnastuskonjunktiossa vai:

(e)
– – etten nyt tiedä itkisin vaiko nauraisin. (k) | – – miltä aseen kahva mahtoi tuntua kun sitä hypelsi noin: metalliseltako vaiko puiselta. (k) | Ollako vaiko ei olla? (l)

Fokuspartikkeliliite ‑kin tai ‑kAAn voi saada jälkimmäisessä rinnastettavassa asteikkotulkinnan ’jopa’ ~ ’edes’.

(f)
kuten lukuisat ilkikuriset ja aggressiivisetkin lehtijutut (l) ’ilkikuriset ja jopa aggressiiviset lehtijutut’ | Tytöllä ei ollut lahjoja eikä halujakaan. (k) ’ei lahjoja eikä edes haluja’

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot